Web Shop kristofola se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa kristofola, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop kristofola može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu kristofola. Web Shop kristofola (Kristofola d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa kristofola (Kristofola d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop kristofola (Kristofola d.o.o.) na e-mail adresu: prodaja@kristofola.com

Web Shop kristofola će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa kristofola. Web Shop kristofola prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa kristofola bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web Shop kristofola prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web Shop kristofola će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web Shopa kristofola od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web Shop kristofola će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Web Shop kristofola ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica Web Shop kristofola koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.