Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka preporučuje se da Kupac odbije primitak iste  budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Kristofola Webshop uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te sve ostale prigovore dužan je u roku od 3 radna dana prijaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: prodaja@kristofola.com ili dostavom na adresu sjedišta trgovačkog društva Kristofola d.o.o.: Vlaška 79, 10000 Zagreb, ili usmeno na broj telefona +385  (0)97/677-4054 od ponedjeljka do petka od 09.00 do 17.00 sati.

Reklamacija se smatra valjanom ako odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Proizvod koji se vraća Prodavatelju dužan se vratiti kompletan, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan Kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost Kupca za kupljeni proizvod.

Također, naglašava se da prema čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Ukoliko Kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Kristofola Webshop-a na kontakt broj +385 (0)97/677 4054 ili putem e-mail adrese prodaja@kristofola.com. Kupac ima pravo zamijeniti proizvod za drugi iste ili veće vrijednosti uz nadoplatu. U slučaju zamjene preduvjet je da proizvod nije korišten, u originalnom je pakiranju te sa svom potrebnom dokumentacijom i dokazom o kupnji.

U slučaju povrata proizvoda, Prodavatelj vraća iznos u službenoj valuti plaćanja koja se može razlikovati od valute u kojoj je Kupac proizvod platio.
Kupac je dužan proizvode vratiti o svom trošku, osim kada Kupac zaprimi proizvod s nedostatkom, tada trošak dostave snosi Prodavatelj.