OPĆI UVJETI KUPNJE

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete online kupnje prije korištenja web stranice www.kristofola.com u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Nositelj svih prava na internet domeni www.kristofola.com je trgovačko društvo Kristofola d.o.o. Korištenjem usluge Kristofola Webshop-a i svih pridruženih stranica na domeni www.kristofola.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Općim uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Opći uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koji se odnose na kupnju proizvoda putem Kristofola Webshopa, te prava i obveze koji proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između Kristofola Webshop-a i potrošača kao krajnjeg kupca.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Kristofola Webshop-a je tvrtka Kristofola d.o.o.

OSNOVNI PODACI

NAZIV TVRTKE: Kristofola d.o.o.
SJEDIŠTE: Vlaška 79, 10 000 Zagreb
OIB: 61178035971
MBS: 080901750
NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zgrebu
IBAN: HR8424840081135060051, Raiffeisen Bank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb
TEMELJNI KAPITAL: 2.654,46 euro (fiksni tečaj), uplaćen u cijelosti
DIREKTOR: Ivan Prgomet
KONTAKT TELEFON: +385  (0)97/677 4054
KONTAKT E-MAIL: prodaja@kristofola.com

1. OPĆE ODREDBE

Svi podaci na web stranici www.kristofola.com prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web stranice www.kristofola.com i online kupnje.

1.1. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Prodavatelj: trgovačko društvo Kristofola d.o.o., Vlaška 79, 10 000 Zagreb;
Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na   web stranici www.kristofola.com
Posjetitelj web stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.kristofola.com te, bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;
Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;
Korištenje www.kristofola.com: pristup stranici www.kristofola.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste, ponude, proizvodu i /ili ostvarivanja web trgovine;
Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.kristofola.com;
Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.kristofola.com, a koje je moguće kupiti putem Kristofola Webshop-a.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristupom web stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa  svaki Korisnik obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te zajedno s podacima objavljenima na web stranici www.kristofola.com predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 60. ZZP-a .Korištenjem www.kristofola.com smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranice, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće poduzimati sljedeće radnje: koristiti web stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, unositi na web stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije, tekstovi, te ostali materijali dostupni na web stranici www.kristofola.com ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

2.3. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice.

2.4. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz web trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.kristofola.com pod uvjetom javne objave na www.kristofola.com web stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne web stranice pregledati sadržaj iste. Svako suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

2.5. Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.kristofola.com ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupnje.

2.6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

3. ONLINE KUPNJA PUTEM ¨ KRISTOFOLA WEBSHOP-a¨

3.1. Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Kristofola Webshop-a korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Kristofola Webshop nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih proizvoda i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima tvrtku Kristofola d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom na web stranici korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete;
– da jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa Korisnika i Prodavatelja i sprečavanja eventualnih zlouporaba.

3.2. Prodavatelj se obvezuje na www.kristofola.com web stranici redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne i lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima i vremenu isporuke robe te načinom rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

3.3. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema nastalog zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjena registriranih podataka.

3.5. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirati će Kupca telefonski ili putem e-maila, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

4. CIJENE PROIZVODA

4.1. Sve iskazane cijene proizvoda su maloprodajne, izražene su u euru te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

4.2. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

Mogući oblici  plaćanja na Kristofola Webshop-u su plaćanje karticama i plaćanje putem opće uplatnice/Internet bankarstvo.
Omogućeno je plaćanje: Maestro, Mastercard, VISA, VISA Premium i VISA Inspire karticama.
Vaša narudžba biti će isporučena kada sredstva budu vidljiva na našem računu.
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava SSL certifikat izdavača GeoTrust.
Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

6. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Odgovaramo za materijalne nedostatke proizvoda koje prodajemo sukladno pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.
Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka, trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

1. uklanjanje nedostatka;
2. predaja druge stvari bez nedostatka;
3. sniženje cijene;
4. raskid ugovora;

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.
Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu ambalažu (Kristofola), te biti predočen uz originalan račun.

7. DOSTAVA

7.1.Uvjeti isporuke robe

Dostava se obavlja putem dostavne tvrtke MBE Adriatic d.o.o. uslugom economy dostave. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu ošteti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna vanjska oštećenja i odmah ih reklamirati radniku kurirske službe koji je pošiljku dostavio, odnosno dužan je odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Za proizvode koji su nedostupni u vrijeme narudžbe nije moguće izvršiti narudžbu.
Ukoliko naručeni proizvod nakon izvršene narudžbe postane nedostupan, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (telefonski ili putem mail-a) o mogućem roku isporuke, a Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Ukoliko Kupac otkaže narudžbu, Prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Svi povrati novca vrše se putem poslovnog računa Prodavatelja na račun Kupca u banci.

7.2. Vrijeme isporuke robe

Nakon zaprimanja narudžbe, proizvodi će biti isporučeni na adresu Kupca u Republici Hrvatskoj u roku od 2-4 radna dana. Kupcima s područja EU proizvodi će biti isporučeni u roku od 7-15 dana.

7.3. Cijena dostave

Cijena dostave za Republiku Hrvatsku je fiksna i iznosi 7 €.  Dostava u druge države naplaćuje se ovisno o težini proizvoda (paketa narudžbe) i državi dostave a bit će izračunata automatski prilikom završetka narudžbe na Kristofola Websop-u.

8. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

8.1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovor na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca. Pisanu obavijest o raskidu Ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

8.2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. 86. Zakona o zaštiti potrošača.

8.3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju kada je isporučen Proizvod koji nije naručen.

8.4. „Potrošač“ znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenim ovom Direktivom djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njezine trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

8.5. Otkazivanje i raskid ugovora
Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke proizvoda Kupcu slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na mail adresu: prodaja@kristofola.com. Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Povrat novaca tvrtka Kristofola.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu: Kristofola d.o.o. (za Kristofola Webshop), Vlaška 79, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je tvrtki Kristofola d.o.o., odnosno Kristofola Webshop-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki Kristofola.d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio tvrtku Kristofola d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora ovdje.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

8.6. Povrat novca
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. U slučaju povrata Prodavatelj vraća iznos u službenoj valuti plaćanja koja se može razlikovati od valute u kojoj je Kupac proizvod platio.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

8.7. Povrat robe
Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako nam prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu.

8.8. Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

8.9. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

9. TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac zaključi za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut.

10. PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA

Sukladno čl. 10. ZZP, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte ili elektroničke pošte na adresu Prodavatelja: Kristofola d.o.o., Vlaška 79,10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte Prodavatelja: prodaja@kristofola.com te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

11. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj:

1. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb,
Kneza Mislava 12, info@mirenje.hr;

2. Profi Test d.o.o., Centrom za mirenje „Medijator“, Bjelovar,
Petra Hektorovića 2, medijator@medijator.com.hr

3. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb,
Rooseveltov trg 2, mirenje@hgk.hr;